Tag:

GS Harald zur Hausen

TTCT - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm, tầm soát ung thư theo định kỳ và dành thời gian tìm hiểu về ung thư là những thông điệp mà GS Harald zur Hausen, nhà khoa học người Đức được trao giải Nobel y học năm 2008, chia sẻ với TTCT khi ông đến Việt Nam.