Tag:

GSTS Lê Văn Ngô

TTCT - Các giảng viên môn quần vợt ở Đại học TDTT TP.HCM vẫn thường gọi đùa như vậy với GS.TS Lê Văn Ngô, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu hóa hợp chất tự nhiên của Trường đại học Khoa học tự nhiên, bởi tinh thần cầu tiến trong việc tập quần vợt của ông.