Tag:

Hải Dương 8

TTCT - Trong khi Trung Quốc khăng khăng khẳng định “có chủ quyền” với những khu vực có tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 triển khai ở Biển Đông, không ít chuyên gia quốc tế đánh giá rằng đấy là một sự ngụy biện nguy hiểm cho hòa bình và ổn định của khu vực.