Tag:

Hải quan một cửa

TTCT - Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS chính thức được triển khai từ ngày 1-4 với sự tích hợp giữa nhiều bộ ngành với cơ quan hải quan. Nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng chỉ có hải quan sẵn sàng thực hiện thì việc thực thi chẳng có ý nghĩa gì.