Tag:

Hải Vân quan

TTO - Cuối cùng thì ngành văn hóa của Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế đã ngồi lại với nhau bàn bạc việc bảo tồn di tích Hải Vân Quan sau bao nhiêu lời kêu cứu của báo chí về tình trạng bơ vơ và xơ xác của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.