Tag:

Hàng hiệu

TTCT - 1. Khi Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, tới thăm Việt Nam, tôi đọc được trên một tờ báo mẩu chuyện vui về việc tòa soạn triển khai săn tin liên quan tới Mark đại khái như sau.