Tag:

Harry

TTCT - Đi du học ở Singapore, được giữ lại làm với mức lương 3.500 USD, nhưng Phạm Văn Anh, tên thường gọi là Harry, xin nghỉ việc để thực hiện ước mơ đưa mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng (Service Learning) về Việt Nam.