Tag:

Hồ Chí Minh

TTCT - Một cuốn sách mới với tựa đề "Hồ Chí Minh, Biểu tượng của nền độc lập được giành lại của Việt Nam” (Hồ Chí Minh, La figure de l’indépendance retrouvée du Vietnam) do báo Le Monde (Pháp) và báo La Libre Belgique (Bỉ) xuất bản cuối tháng 3-2015 đã được bán ở các nước khác nói tiếng Pháp như Thụy Sĩ, Canada...