Tag:

Cắt vài lát sử ở chỗ trung tâm thế giới

TTCT - Biên niên sử Mã Lai (Sejarah Melayu/ Malay Annals) chép rằng một ông vua nhà Minh ở Trung Hoa nghe tiếng quốc vương Malacca Sultan Mansur Shah là người vĩ đại nên cho sứ chở nhiều vật phẩm quý giá đến tặng.

Bia, miệng, và sử

TTCT - Mươi năm trước đây, tôi cùng một bạn trẻ rong ruổi ngựa sắt xuyên Nam Trung bộ, vượt đèo Cả, ngang núi Đá Bia. Chuyện này nhàm, bởi trước tôi đã bao triệu lượt người đi ngang đây rồi, chỉ mượn vụ này làm cái dẫn gọn để nói rằng có nơi gọi là núi Đá Bia.

Bận cái nào bây giờ

TTCT - Trong những buổi gặp gỡ đông người, thường thấy thể hiện ba xu hướng ăn vận, một là bận sao cho người khác nhìn vào biết mình giàu có, hai là bận sao cho ra dáng lịch sự, trang nhã, ba là bận đồ “độc” để bật lên như phao giữa đám đông mặt nước.

Ví ơi là ví

TTCT - Cuối phần viết về nhân vật Mạnh Thường Quân, Tư Mã Thiên kể (tạm dịch): “Tôi thường qua đất Tiết, thấy phong tục thôn xóm phần đông con em theo thói hung bạo, khác hẳn đất Trâu đất Lỗ.

Hội nghị chống mèo

TTCT - Bầy chuột mở cuộc họp trong hang bàn kế hoạch chống mèo. Sau nhiều phát biểu, một con tiến lên nói: