Tag:

Hoa Thịnh Đốn

  • TTCT
  • 17/2/2012
  • 1599 từ

TTCT - Sau vòng công du hai láng giềng gần là Việt Nam và Thái Lan cuối năm ngoái, người được xem là lãnh đạo tới đây của Trung Quốc đã chọn Mỹ làm điểm đến đầu năm nay.