Tag:

Hoài

TTCT - Ông bà Chín quyết định bán đất, bán sạch, chỉ chừa cái nền nhà. Tiền nhiều như lá rừng. Những một tỉ bảy, những gần hai trăm cây vàng, không gọi nhiều như lá rừng thì gọi như gì cho nó đúng kia chứ?