Tag:

Hoàng Thị Phương Liên

TTCT - LTS: Là đồng nghiệp, là bạn đã mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Thị Phương Liên và Lê Thiết Cương “ghép đôi” triển lãm chung. TTCT giới thiệu bài viết của họa sĩ Lê Thiết Cương về sự “gặp gỡ” này.