Tag:

Hội đồng lập pháp Hong Kong 2016

TTCT - Cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hong Kong 2016 chứa đựng trong nó tất cả những mâu thuẫn ngấm ngầm trong lòng xã hội này, kể từ sau những cuộc biểu tình do giới sinh viên dẫn dắt hai năm về trước. Nhiều người Hong Kong đang muốn có cuộc cải cách lớn nhất kể từ năm 1997.