Tag:

Hội hoa xuân

TTCT - Phong vị tết của chúng ta xưa nay vẫn được mô tả là “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh...”, nhưng nay có lẽ “pháo nổ” nên được thay bằng “hoa tết” vì tết có thể vắng tiếng pháo, cây nêu, đôi câu đối đỏ, thậm chí cả bánh chưng xanh - đối với những người Việt xa xứ, nhưng không thể thiếu hoa.