Tag:

Hội nghị chống biến đổi khí hậu

TTCT - “Trái đất tươi đẹp - chúng ta lẽ ra đã có thể cứu nó, nhưng lũ chết tiệt chúng ta quá rẻ tiền và lười nhác”. Những lời đó của văn sĩ người Mỹ Kurt Vonnegut trong cuốn Người không quê hương có thể được khắc lên mộ chí của nền văn minh nếu như các hội nghị về biến đổi khí hậu, tiếp tục với COP25 ở Madrid vào đầu tháng 12 này, không thể giải quyết được vấn đề có lẽ là nghiêm trọng nhất với nhân loại hiện giờ.