Tag:

Hội Người trồng xoài miền Bắc Úc

TTCT - Giữa mùa khô nắng cháy da, ông Đinh Quang Hài ở TP Darwin, miền Bắc nước Úc, về Việt Nam tìm đến Viện Cây ăn quả miền Nam (Tiền Giang) để trao đổi kỹ thuật trồng xoài, nhãn và vải.