Tag:

HThọ

TTCT - Một cựu cán bộ ngành thể thao TP.HCM đã kể câu chuyện với vẻ chua xót: “Trường đua Phú Thọ nát bấy rồi ông ơi!”.