Tag:

ICAN

TTCT - Chiến dịch quốc tế loại bỏ vũ khí hạt nhân (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, hay ICAN) là một tổ chức quá mới mẻ, tới mức khi Ủy ban Nobel ở Na Uy công bố giải thưởng, nhóm này nghĩ đó là một trò lừa gạt với họ.