Tag:

Isaac Newton

TTCT - Sự cố vỡ bong bóng tài chính đầu tiên của nhân loại được cho là xảy ra cách đây tròn 300 năm, và trong số những nhà đầu tư ngậm trái đắng có cả Isaac Newton. Vì sao một bộ óc vĩ đại vẫn mắc sai lầm, và liệu có thể lấy đó làm lời bào chữa, rằng đến thiên tài còn không cưỡng nỗi sức hấp dẫn của một cơn sốt giá, huống hồ người thường như ta?