Tag:

Jae Young Choi

TTCT - Sau ba tháng nhiệm trú tại New Space Art Foundation (N.S.A.F), nghệ sĩ thị giác Jae Young Choi (Hàn Quốc) giới thiệu các tác phẩm của mình tại triển lãm Khoảng cách ở 15 Lê Lợi, Huế (*).