Tag:

Janell Hofmann

TTCT - Bà mẹ Mỹ Janell Hofmann mua cho con trai iPhone khi cậu bước vào tuổi 13. Trao điện thoại cho con, bà kèm theo bản “Hợp đồng 18 điểm” tự thảo ra, được nhiều tờ báo Mỹ, Úc trích đăng.