Tag:

Jared Diamond

Một cây cầu bêtông nhỏ, mới, bắc qua một con sông nhỏ ở huyện Cần Đước (Long An) vừa được đưa vào sử dụng. Cầu do một nhóm người địa phương góp tiền xây. Nó thay thế cho cây cầu gỗ cũ đã yếu mục theo năm tháng. Nhưng khi cây cầu mới hoàn tất, cây cầu gỗ vẫn được để yên...