Tag:

Jeff Hoffman

TTCT - Là những “anh cả” của Silicon Valley xa xôi, Jeff Hoffman và Thuận Phạm vừa có những ngày Đà Nẵng bình dị, những câu chuyện mộc mạc nhưng truyền đi thông điệp mạnh mẽ cho những người trẻ: phải làm chủ tương lai của mình, và phải vẽ ra cho được ngày mai của cộng đồng quanh mình.

TTCT- Jeff Hoffman là tỉ phú, nằm trong bảng xếp hạng những doanh nhân “ngầu” nhất thế giới của đủ mọi tổ chức khác nhau. Ông vừa quyết định sẽ dành một phần thời gian của đời mình để đến chia sẻ với các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp ở Đà Nẵng.