Tag: Kamran Khan

TTCT - Không nói quá, song có lẽ người làm du lịch đại chúng khi đặt bài toán cạnh tranh đã nhấn mạnh nhiều đến yếu tố giá thành của chuyến đi. Vì vậy có khi họ xem nhẹ chất lượng các bữa ăn, để tập trung cho việc đưa khách đến với các danh thắng mà quên rằng vị giác, khứu giác cũng chính là những gì khiến du khách lưu luyến.

TTCT - Trong suốt thời gian Olympic mùa hè 2012, nhà nghiên cứu y học Kamran Khan ngồi ở phòng làm việc của mình tận Đại học Toronto (Canada), cách London cả ngàn cây số, nhưng mắt thì không rời khỏi những gì diễn ra cũng như có liên quan tới Olympic London.