Tag:

Kẻ Chợ

TTCT - Một đêm trong chợ Long Biên có thể khiến người ta hiểu thêm về Hà Nội, một tác giả người Mỹ đã nhận xét như thế. Bất kể góc nhìn nào cũng khó phủ nhận rằng cái chợ 30 năm tuổi này giờ đã trở thành một nét rất riêng của thủ đô.