Tag:

Kế hoạch mông lung

TTCT - Hãng cung cấp dịch vụ phim ảnh qua Internet hàng đầu thế giới Netflix vừa mở rộng danh sách phục vụ của họ ra khoảng 130 quốc gia, bao gồm Việt Nam, một tập tiếp theo trong câu chuyện dài kỳ về quản lý những dịch vụ xuyên biên giới trên mạng cả tài chính và hoạt động kinh doanh với các chính phủ.