Tag:

Khổng tử

TTCT - Lịch sử đã cho thấy sự đóng góp và tác động tích cực của học giới trong việc định danh khu vực địa lý này. Ngày nay, bên cạnh họ còn có thêm đông đảo những công dân chủ thể tác động, thì sớm muộn gì tên gọi “Biển Nam Trung Hoa” cũng sẽ được đổi gọi một cách đúng đắn là “Biển Đông Nam Á”.

Khổng Tử suốt thời là một người đi từ nơi này sang nơi khác kiếm một chỗ làm quan nhưng không thành. Như Sử ký Tư Mã Thiên đã chép, Khổng Tử thích thú khi có người nói đúng bản chất của mình là “chó nhà tang” - kẻ chưa từng tìm được sự tự tại trong tâm trí, tinh thần bơ vơ như chó khi chủ nhà có tang, không ai đoái hoài tới.