Tag:

Khủng hoảng lòng tin

TTCT- Để hiểu xã hội hiện tại ở Đức mà không sợ mang tiếng thầy bói xem voi, có lẽ nên bỏ công xem lại lịch sử của họ, vốn là một cấu thành mặc định để tạo ra tâm tính một dân tộc.