Tag:

La Habana

TTCT - Tôi muốn tin La Habana không phải ngẫu nhiên là danh từ giống cái, cho dù cô bạn dẫn đường mà luôn lạc đường của tôi, Mariposa, cả quyết đó là tên của một tù trưởng da đỏ ngày xưa, từng thống trị cả dải ven biển Nam Cuba.