Tag:

Laila Soueif

TTCT- Lần đầu Laila Soueif xuống đường biểu tình là năm 1972, lúc mới 16 tuổi. Bà đi biểu tình để đòi hỏi những gì mà thông thường những học sinh sinh viên vẫn hay mơ ước: một thế giới công bằng và cởi mở hơn.