Tag:

Lãnh tụ Cuba

TTCT- Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa qua đời ở tuổi 90 ngày 25-11-2016 tại Santiago de Cuba, Cuba. Sau hàng trăm nỗ lực có giấy tờ ghi chép hẳn hoi của CIA, tiêu tốn hơn 1 tỉ USD để ám sát ông, Fidel đã lại chiến thắng những địch thủ của mình một lần cuối cùng, bằng cái chết bình thản và tự nhiên.