THỊ BẢY MIRADOLI (TỪ NEW YORK, MỸ)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT- Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa qua đời ở tuổi 90 ngày 25-11-2016 tại Santiago de Cuba, Cuba. Sau hàng trăm nỗ lực có giấy tờ ghi chép hẳn hoi của CIA, tiêu tốn hơn 1 tỉ USD để ám sát ông, Fidel đã lại chiến thắng những địch thủ của mình một lần cuối cùng, bằng cái chết bình thản và tự nhiên.