Tag:

Lão tướng

TTCT - Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương vừa mất vàng thì Đào Xuân Cường, Trần Huệ Hoa, Dương Thị Việt Anh đền bù cho điền kinh. Ở bơi lội, ngôi sao Nguyễn Hữu Việt vừa lặn thì lập tức có Hoàng Quý Phước, Châu Bá Anh Tư...