Tag:

Lê Hoài Quốc

TTCT - Suốt hơn một thập niên qua, những nguồn lực ngân sách, đất đai... rất lớn đã được đổ vào hai khu công nghệ cao quốc gia tại TP.HCM và Hà Nội trong hi vọng tạo dựng nền tảng, thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao cho đất nước, góp phần quan trọng nâng cao năng lực nghiên cứu nội sinh của VN.