Tag:

Lê Nguyên Minh

TTCT - Lịch sử thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có lẽ chưa bao giờ thấy tỉ lệ giữa vốn giải ngân và vốn đăng ký “đẹp” như năm qua, khi Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết ước tính đạt 10,46 tỉ/13 tỉ USD.