Tag:

Let’s Go

TTCT - Toàn cầu hóa và thế giới phẳng đã mở ra nhiều cơ hội giao tiếp và du lịch cho giới trẻ. Nhưng đi như thế nào để vừa thỏa mãn đam mê du ký vừa bảo đảm an toàn dường như chưa được giới trẻ quan tâm đúng mức.