Tag:

Liêu Nguyễn Hướng Dương

TTCT - Nếu ai đó nhận xét rằng “tranh đẹp nhưng… màu mè” thì hẳn trong lời khen có ẩn một lời chê. Với họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương, yêu cầu đối với anh thì ngược lại, màu mè nhưng phải đẹp! Còn lại, với những lời bình luận thì anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Chịu thôi!”.