Tag:

Lỗ hổng wifi công cộng

TTCT - Lỗ hổng bảo mật có thể khiến hàng tỉ thiết bị truy cập WiFi trên thế giới bị tin tặc tấn công, chưa gây ra tác hại nào ngay trước mắt, nhưng về lâu dài có thể dẫn đến thảm họa ở các mạng WiFi công cộng hay thiết bị kết nối Internet (IoT).