Tag:

Luật giáo dục đại học sửa đổi

TTCT - Từ năm nay, sau khi Luật giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực, các trường ĐH đều hoạt động tự chủ, nghĩa là sẽ tự xác định mức học phí trên cơ sở “tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo”. Điều này có thể được diễn đạt đơn giản hơn là: tăng học phí.