Tag:

Luật tổ chức Chính phủ

Nhiều chuyện bé cỏn con mà cũng phải đưa lên Thủ tướng xem xét quyết định; hàng chục ban chỉ đạo cũng chỉ để chỉ đạo cùng một chuyện; tám bộ ngành cùng quản lý chất lượng “mâm cơm” nhưng vẫn gây lo ngại về vệ sinh, an toàn thực phẩm; “lạm phát” cấp phó... Những trớ trêu và mắc mứu này đã và vẫn đang xảy ra ở Việt Nam.