Tag:

Ly hôn

TTCT - Xã hội Việt Nam như một cơ thể trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, mỗi gia đình như một tế bào, thảy đều ít nhiều bị cuốn vào guồng quay áp lực và chia sẻ những hệ quả từ sự phát triển và đổi thay hối hả đó.

Bạn bè tôi bây giờ ly hôn nhiều quá, còn trước đây một thập niên họ lại kết hôn quá mức cần thiết. Nhưng mọi sự đã thay đổi, giờ đây họ thường ly dị nhiều hơn bởi đang là “mốt” mà.

TTCT - Alvin Toffler là nhà tương lai học nổi tiếng thế giới với bộ ba tác phẩm: Thăng trầm quyền lực, Cú sốc tương lai và Làn sóng thứ ba. Khi bàn về xã hội phát triển, ông có đề cập đến gia đình và vai trò của gia đình trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.