Tag:

Mahmoud Ahmadinejad

TTCT - “Bộ Ngoại giao Iran hôm chủ nhật (4-3) đã ra một thông cáo cảm ơn dân chúng Iran về việc đi bỏ phiếu đông đảo trong cuộc bầu quốc hội ngày 2-3. Qua tham gia bầu cử ào ạt, dân tộc Iran đã một lần nữa đánh bại các âm mưu của kẻ thù” (1).