Tag:

Manchester City du đấu

Trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam bắt đầu có nhiều dịp đón khách ngôi sao. Những cuộc đón tiếp ấy không đơn thuần chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là chuyện thương hiệu, hình ảnh quốc gia. Bởi những ngôi sao ấy luôn có đội ngũ báo chí quốc tế đi kèm.