Tag:

Manmohan Singh

TTCT - Đầu tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Đầu tuần này, đến lượt ông là khách của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

TTCT - Ngay khi thông cáo chung Barack Obama - Hồ Cẩm Đào vừa được công bố, từ Ấn Độ đã có phản ứng giận dữ vì câu: “Hai phía Trung - Mỹ... sẵn sàng tăng cường thông tin, đối thoại và hợp tác về các vấn đề liên quan đến Nam Á, đồng thời cùng nhau thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực này”.