Tag:

María Lorena Ramírez

TTCT- 4 giờ sáng chủ nhật, gần 5.000 người có mặt tại bờ biển Đà Nẵng. Ai cũng đầy hưng phấn: người thì hăng hái chạy tại chỗ, kẻ thì hít đất, vài nhóm bạn tụ tập co duỗi chân tay.