Tag:

Matthias Sammer

TTCT - Còn ta, vì cái sự dạt dào tình cảm, nên đôi khi lại thành ra xuê xoa, chậm tiến. Mà cái sự chậm tiến đó rõ nhất là trong bóng đá.