Tag:

Mâu thuẫn

TTCT - Đóng cửa trường học vì dịch bệnh COVID-19 và chuyển sang học online tưởng đã là một xoay xở khó chịu. Nhưng rồi những khó chịu khác ập tới: phụ huynh và các nhà trường ở Trung Quốc “gấu ó” nhau về chất lượng và cả học phí.