Tag:

MH 17

TTCT - Hà Lan, Malaysia đã vất vả và ẩn nhẫn như thế nào để giành lại được di hài các công dân xấu số của mình cũng như để tham gia điều tra? Cuộc tỉ thí giữa các “đại gia” quả là tàn nhẫn cho các nước nhỏ!