Tag:

Mở cửa lại

TTCT - Thị trường du lịch, khách sạn đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc sau hai năm đại dịch. Xét về tiềm năng trong dài hạn, ngành có thể phục hồi nhờ hạ tầng được đầu tư và các sáng kiến từ cả giới kinh doanh lẫn chính quyền địa phương, vấn đề là ai sẽ trụ lại được cho tới khi những hứa hẹn dài hạn đó trở thành hiện thực.

TTCT - Thế giới đang ráng “mở cửa” sau cách ly, phong tỏa. Có nước muốn tuyên bố “thoát nạn!” song chưa dám, có nước thì quyết tâm “mở” bất chấp thực tế, thậm chí có nước cố “mở” cho bằng được, kệ mọi tổn thất. Trong cơn đại dịch sinh tử, xã hội nào hiện có thể bắt đầu một cuộc sống “bình thường mới” quả thật là phước lớn.