Tag:

Molenbeek

TTCT - Sau một tuần bàng hoàng bối rối, nhịp sống ở Molenbeek và dòng đời giữa Paris vẫn tiếp tục chảy trôi. Các bạn Việt của tôi ở Molenbeek sớm treo những quả bóng màu lung linh lên cây Giáng sinh trong căn hộ nhỏ. Mắt bão chính là nơi bình yên nhất.